כיצד קשורים בני משפחת שריזלי האלו למשפחה?

 

במסגרת המחקר נתקלתי במספר אנשים ששם משפחתם שריזלי שלגביהם לא יכולתי לקבוע בוודאות את השתייכותם למשפחה, במיוחד משום שאינני יודע מי הוריהם. חלק מהאנשים נישאו והקימו משפחות ענפות. הקושי לצרף את האנשים לאילן היוחסין נובע מהיעדר תיעוד חד-משמעי וגם מהעובדה ששמותיהם הפרטיים של האנשים במשפחה חוזרים על עצמם. בכתבה זו ברצוני לשתף אתכם עם הממצאים שהעלתי בידי ועם הקושי לשייך את האנשים למשפחה. אשמח אם תוכלו לשפוך מעט אור על התעלומות.

 

 

להלן שמות האנשים לגביהם אין לי מידע מספיק:

 

חיים בכור שריזלי

 

מצאתי שני איזכורים לגבי האדם, כלהלן:

 

  1. אביה של לונה בכורה שריזלי (1889-1967) שנשאה ב 1913 עם יהודה באג'איו
  2. למד בית הספר 'דורש ציון' בשנת 1878 כשאז היה בן 13 (כלומר נולד בסביבות 1865)

 

מי היו הוריו? האם היה הוא בנו של משה-שלמה (מירקאדו) בן יצחק, או אולי ענף חדש במשפחה?  באופן זמני צרפתי את ענף חיים בכור שריזלי למשה-שלמה בן יצחק אף שאין כל סימוכין לקביעה זו. ההגיון שהנחה אותי התבסס על כך:

 

א. שנת לידתו המשוערת (1864) תואמת את גיל משה-שלמה (1843), שהיה בן 21 באותה עת

ב  ממפקד מוניפיורי ב 1875 עולה שליצחק (אבי משה-שלמה, מורדכי ורפאל ) היו 4 נכדים ושתי נכדות באותה עת. שנות לידת ילדי רפאל ומורדכי ידועות לנו וב 1875 לא היו להם עדיין בנים. מכאן שהנכדים של יצחק הם ילדי משה-שלמה. ידוע לנו שלמשה-שלמה נולדו אברהם (1866)  ושמואל. יתכן שהיה גם חיים בכור ואולי עוד בן. חיים שנולד ב 1865 היה איפה הבן הבכור ומכאן שמו חיים-בכור.

ג. אין כל אדם אחר במשפחה באותה תקופה שעשוי להיות אביו של חיים בכור

ד. בנו של חיים בכור נקרא משה (נספה בשואה). אביו של חיים בכור –  נקרא גם משה.

ה. בתו של חיים בכור נקראה לונה (בכורה). סבתו של חיים בכור מצד אימו נקראה לונה.

ו. אם אכן חיים בכור היה בנו של משה-שלמה (וכידוע בנו נקרא משה), אזי מעניין לציין שגם לשני אחיו - אברהם ושמואל היו בנים בשם משה.

 

לעומת העובדות לעיל, עלי לציין שבתרשים שערך סבי יצחק בשנת 1945 רשומים חמשת ילדי מרקאדו (אברהם, יוסף, שמואל, קדונה ואסתר). חיים בכור אינו מופיע. קשה להאמין שבן-דוד אחד, מדרגה ראשונה, "נשמט" מהתרשים. באותה נשימה עלי לציין שבתרשים חסרים לפחות שלושה בני משפחה שחיו באותה תקופה כמו: רחל שריזלי-סורנגה אחות-שי"ש (דודה של סבי), רחל שריזלי-נווה (בת דודה של סבי), ודוד סיטון בנה של קדונה (בו דודה של סבי)

 

 יעקב מזרחי שיריזלי

 

 1.  ברשימת מקבלי ההקצבות ממונטיפיורי ב 1854 מופיע השם יעקב מזרחי שיריזלי ואשתו (ללא ילדים). מיהו האדם ומדוע נקרא מזרחי וגם שיריזלי? 

 

נסים שריזלי

 

1. ברישומי הפטירה בפנקסי ועד העדה הספרדית מופיע נסים בן יוסף שריזלי שנולד בסלוניקי ונפטר בירושלים 19.10.1931. כיצד מי שנולד בסלוניקי שמו שריזלי? מי הוא אביו יוסף?